گزینش با

ارسال خبر

 

جهت انتشار خبر در سایت پردیس مجازی ورزش ایران(رسانه برتر ورزش کشور) و ارسال به ایمیل اعضا، فرم زیر را تکمیل نموده و هزینه ثبت خبر را پرداخت نمایید.
  • در صورتیکه امکان انتشار خبر ارسالی در سایت و جود نداشته باشد هزینه ثبت به کارت بانکی شما واریز خواهد شد
  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • 0 تومان
    توجه: پس از تکمیل فرم و کلیک روی دکمه ارسال، به صفحه پرداخت اینترنتی پردیس مجازی ورزش ایران نزد به پرداخت بانک ملت منتقل خواهید شد که پس از پرداخت هزینه ثبت، خبر ارسالی شما در سایت منتشرخواهد شد.