اساتید محترم تربیت بدنی و علوم ورزشی جمهوری اسلامی ایران

20-6-1-94

جلیل عابدینی مدیر پردیس مجازی ورزش ایران اعلام نمود در  ابتدای سال  ۹۴ سال مزین به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی ، در راستای اطلاع رسانی تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی و با هدف معرفی و تسهیل نمودن ارتباط با اساتید محترم تمامی گرایشهای تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در تمامی ارگانها(دانشگاهها ، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و …) و با درجات علمی مربی، استادیار، دانشیار و استاد، سامانه معرفی اساتید محترم تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور راه اندازی شد.

عابدینی بیان نمود اساتید بزرگوار تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در تمامی ارگانها، می توانند مشخصات خود را از طریق سامانه ثبت مشخصات اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی ، جهت انتشار در سامانه معرفی اساتید محترم تربیت بدنی و علوم ورزشی ارسال نمایند.

سامانه معرفی اساتید          سامانه ثبت مشخصات اساتید

حامی پردیس مجازی ورزش ایران
پیام امام خامنه ای در آغاز سال96
فرهنگی و مذهبی
پیوندها