2-13-10-95

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از سرکار خانم سجده مرادی مسئول محترم  روابط عمومی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، نظر به اینکه مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران روز یک شنبه ۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵ در محل سالن آمفی تئاتر  دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد از کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت می شود جهت حضور و استماع گزارش عملکرد و شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس حضور به هم رسانید.

موضوع : اخبار عمومی تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۹۵