جهت ورود به سایت نشریه، روی عنوان نشریه مورد نظر کلیک نمایید 
    ۱- نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی -دانشگاه شمال – آمل
    ۲-نشریه مدیریت و توسعه ورزش – دانشگاه گیلان
    ۳-نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی – دانشگاه پیام نور
    ۴-مجله‌ی آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش تربیت بدنی – آموزش و پرورش
    ۵- فصلنامه روانشناسی ورزش – انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۶-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد دانشگاهی
    ۷-نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
    ۸-مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش – دانشگاه شاهرود
    ۹-نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی – دانشگاه بوعلی سینا
    ۱۰- نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی – دانشگاه حکیم سبزواری
    ۱۱- پژوهش در طب ورزشی و فنآوری – دانشگاه خوارزمی
    ۱۲- پایگاه اطلاعات علمی – sid – جهاد دانشگاهی
    ۱۳- مطالعات روان شناسی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۴- نشریه مطالعات مدیریت ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۵-  نشریه مطالعات طب ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۶- نشریه رفتار حرکتی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۷- نشریه فیزیولوژی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۸- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران – IRANDOC
    ۱۹- نشریه مدیریت ورزشی – دانشگاه تهران
    ۲۰- مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش – دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
    ۲۱- پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی – دانشگاه مازندران
    ۲۲ – پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی – دانشگاه خوارزمی 
    ۲۳- نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش – دانشگاه بیرجند  
    ۲۴- پژوهش در مدیریت ورزشی – دانشگاه علامه طباطبایی 
   ۲۵- نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
   ۲۶ – فصلنامه علم و اخلاق در ورزش – دانشگاه آزاد تهران مرکز
   ۲۷ – مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
   ۲۸- نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا 
   ۲۹- فصلنامه بیومکانیک ورزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 
   ۳۰- ورزش خانواده 
    ۳۱ – رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی – انجمن مدیریت ورزشی ایران
    ۳۲-فصلنامه بین المللی فیزیولوژی ورزشی کاربردی(isi) –  دانشگاه شمال
    ۳۳- نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش – دانشگاه پیام نور
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

عبارت امنیتی را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ارسال دیدگاه