به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از جناب آقای سید مصطفی سراب زاده کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، کتاب بررسی اعصاب مرکزی و محیطی در مدل های مختلف تمرینی منتشر شد. سراب زاده بیان نمود کتاب مذکور در  حیطه ی فیزیولوژی ورزشی-عصب عضلانی می باشد. وی مشخصات کتاب را اعلام نمود:

مؤلفین: 
۱-سید مصطفی سراب زاده: کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- باشگاه پژوهشگران جوان
۲-دکتر سید محمود حجازی: استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد مشهد

ویراستار علمی:
بیتا بردبار آذری: موسس و بنیانگذار ورزش بادی بالانس در ایران

سال انتشار: ۱۳۹۵
انتشارات: آوای ویانا
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
درخواست کتاب: ۰۲۶۳۲۵۲۹۹۴۸

شناسنامه و فهرست مطالب کتاب (دانلود )

موضوع : کتاب فیزیولوژی ورزش تاریخ : ۲۵ دی ۱۳۹۵