به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از سرکار خانم دکتر ناهید اتقیا دبیر محترم علمی گروه مدیریت ورزشی همایش ملی علوم ورزشی زنان، همایش مذکور که قرار بود در تاریخ ۴ اسفند ۹۵ در دانشگاه الزهرا برگزار شود به علت درخواستهای مکرر شرکت کنندگان جهت نزدیک بودن زمان همایش به زمان آزمون دکتری, تاریخ همایش به پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ موکول گردید.

وبسایت همایش

موضوع : همایش ها تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۳۹۵