به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از سرکار خانم مریم داودی کتاب خودگفتاری و عملکرد ورزشی منتشر شد.

داودی بیان نمود در حوزه فعالیت های بدنی، استفاده از راهبردهای خودگفتاری عمدتاًً در ورزش و کمتر در تربیت بدنی به کار گرفته شده است. همچنین در حوزه های تمرینی به هیچ وجه از این عامل روان شناختی استفاده نشده است. با این وجود، کاربرد خودگفتاری نه تنها می تواند در زمینه های گسترده تر مربوط به فعالیت های بدنی (از جمله در زمینه تمرین) مفید باشد، بلکه از آن میتوان در تحقق اهداف در دیگر حوزه های مربوط به زندگی مانند آموزش و رفتارهای حیطه سلامت بهره جست. تجربه ورزشی می تواند دستورالعمل هایی را برای ایجاد طرح های خودگفتاری مؤثر برای تمام زمینه ها فراهم سازد.
وی افزود هدف این کتاب، ارائه مفهومی جامع و کامل در مورد پدیده خودگفتاری و همچنین پیوندهای بین عمل و فکر می باشد. در فصل اول نخست تعاریف، مفهوم سازی ها، و مبانی نظری خودگفتاری را معرفی می کنیم. سپس در فصل دوم، مسائل مربوط به ارزیابی خودگفتاری و توصیفات مربوط به مهارت خودگفتاری ورزشکاران را ارائه می دهیم. عواملی که خودگفتاری ورزشکاران را شکل می دهند و بر آن تأثیر می گذارند را به طور مختصر شناسایی و بررسی کرده و روابط بین خودگفتاری و عملکرد ورزشی را آشکار می کنیم. مکانیسم هایی که می تواند تأثیر خودگفتاری بر عملکرد را توضیح دهد را نیز ارائه می دهیم. در فصل سوم، مدل خودگفتاری خاص ورزش ارائه شده و اجزای آن معرفی و بحث می شود. در فصل چهارم، کاربردها و اهمیت توسعه راهبرد های خودگفتاری مطرح می شود و در پایان خط مشی ها و راهنمایی هایی جهت اجرای دوره های خودگفتاری و انجام پژوهش های اساسی مؤثر در این زمینه پیشنهاد خواهد شد.

نویسندگان: عابدان زاده (۰۹۱۶۰۴۰۷۶۹۶) –   داودی(۰۹۰۱۳۲۰۵۳۳۸)
تاریخ انتشار: زمستان ۹۵

image_pdfدانلود pdfimage_printپرینت

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

عبارت امنیتی را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ارسال دیدگاه