به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران، کتاب ورزش و رسانه با رویکردی کاربردی منتشر شد.

موضوع : کتاب مدیریت ورزش تاریخ : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶