گزینش با

آرشیو دسته بندی: کتاب رفتار حرکتی

کتاب خودگفتاری و عملکرد ورزشی منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از سرکار خانم مریم داودی کتاب خودگفتاری و عملکرد ورزشی منتشر شد. داودی بیان نمود در حوزه فعالیت های بدنی، استفاده از راهبردهای خودگفتاری عمدتاًً در ورزش و کمتر در تربیت بدنی به

کتاب “راهنمای جامع رشد مهارتهای حرکتی بنیادی” منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از جناب آقای دکتر حسین صمدی، کتاب “راهنمای جامع رشد مهارتهای حرکتی بنیادی” توسط دکتر حسین صمدی و چندتن از متخصصین حوزه رشد حرکتی” منتشر شد. دکتر صمدی بیان نمود از ویژگیهای منحصر

انتشار ویراست پنجم (۲۰۱۴) کتاب یادگیری و عملکرد حرکتی از اصول تا کاربرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از جناب آقای دکتر سید کاوس صالحی دانش آموخته محترم دکتری تخصصی رفتار حرکتی دانشگاه تهران، ترجمه ویراست پنجم (۲۰۱۴) از کتابِ معروف Motor learning and performance، نوشته ریچارد ای. اشمیت و تیموتی

ترجمه چاپ دهم کتاب یادگیری و کنترل حرکتی مگیل ۲۰۱۴

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از جناب آقای سید حسین حسینی، سال‌ها از انتشار اولین چاپ کتاب یادگیری و کنترل حرکتی: مفاهیم و کاربردها نوشته ریچارد ای مگیل می‌گذرد، در طی این سال‌ها ویرایش‌های جدیدی از این کتاب

کتاب مقدمه ای بر کاربرد بازخورد زیستی در ورزش منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران، کتاب مقدمه ای بر کاربرد بازخورد زیستی در ورزش (با تأکید بر نوروفیدبک) منتشر شد. مؤلفان: دکتر حسن محمد زاده (دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه) مریم صالحی (کارشناس ارشد رفتار حرکتی) انتشارات دانشگاه ارومیه جهت دریافت

کتاب سنجش عوامل روانشناختی و رشد حرکتی در علوم ورزشی منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از جناب آقای فرهاد ثنایی فر، کتاب سنجش عوامل روانشناختی و رشد حرکتی در علوم ورزشی منتشر شد. ثنایی فر مشخصات کتاب را اعلام نمود: این کتاب در سه فصل پرسشنامه های روانشناسی

کتاب فعالیت های ادراکی ـ حرکتی برای کودکان منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از جناب آقای جلال دهقانی­زاده، کتاب فعالیت­های ادراکی ـ حرکتی برای کودکان (راهنمای کاربردی برای طراحی مهارت­های شناختی و جسمانی) منتشر شد. دهقانی­زاده مشخصات کتاب را اعلام نمود: ۱-      عنوان کتاب لاتین Perceptual-Motor Activities

کتاب کنترل حرکتی انسان منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از جناب آقای دکتر احسان زارعیان عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، کتاب کنترل حرکتی انسان منتشر شد. دکتر زارعیان مشخصات کتاب را بیان نمود: عنوان کتاب: کنترل حرکتی انسان نویسنده: دیوید روزنبام

کتاب کنترل حرکتی در اعمال روزانه منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از جناب آقای رسول عابدان زاده، کتاب کنترل حرکتی در اعمال روزانه منتشر شد. عابدان زاده مشخصات کتاب را اعلام نمود: مشخصات کتاب: عنوان کتاب : کنترل حرکتی در اعمال روزانه نویسندگان: حسام رمضان

کتاب قضاوت، تصمیم گیری و موفقیت در ورزش در دست ترجمه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس مجازی ورزش ایران و به نقل از جناب آقای مجتبی ظریفی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، کتاب قضاوت، تصمیم گیری و موفقیت در ورزش در دست ترجمه است. ظریفی مشخصات کتاب را اعلام نمود: ۱-عنوان کتاب